РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ХЗОШ № 153 НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1-А1-Б1-В1-Г
ПОНЕДІЛОКПОНЕДІЛОКПОНЕДІЛОКПОНЕДІЛОК
1Муз.мистецтвоТруд.навчанняТруд.навчанняОбраз.мистецтво
2МатематикаМуз.мистецтвоМатематикаМатематика
3Укр.м.Навч.гр.МатематикаМуз.мистецтвоУкр.м.Навч.гр.
4Укр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.Муз.мистецтво
5Труд.навчанняУкр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.Природознавство
ВІВТОРОКВІВТОРОКВІВТОРОКВІВТОРОК
1Основи здоров’яПриродознавствоПриродознавствоПриродознавство
2МатематикаФіз.культураІноз.мова (англ.)Математика
3Укр.м.Навч.гр.МатематикаФіз.культураУкр.м.Навч.гр.
4Укр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.МатематикаУкр.м.Навч.гр.
5ПриродознавствоУкр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.Фіз.культура
СЕРЕДАСЕРЕДАСЕРЕДАСЕРЕДА
1РиторикаПриродознавствоУкр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.
2МатематикаРиторикаМатематикаФіз.культура
3Фіз.культураМатематикаРиторикаМатематика
4Укр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.Фіз.культураРиторика
5Укр.м.Навч.гр.Фіз.культураУкр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.
ЧЕТВЕРЧЕТВЕРЧЕТВЕРЧЕТВЕР
1ПриродознавствоУкр.м.Навч.гр.Основи здоров’яТруд.навчання
2Іноз. мова (англ.)Образ.мистецтвоПриродознавствоМатематика
3Образ.мистецтвоМатематикаУкр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.
4Фіз.культураОснови здоров’яОбраз.мистцетвоОснови здоров’я
П’ЯТНИЦЯП’ЯТНИЦЯП’ЯТНИЦЯП’ЯТНИЦЯ
1КаліграфіяФіз.культураУкр.м.Навч.гр.Укр.м.Навч.гр.
2МатематикаІноз.мова (англ.)Фіз.культураФіз.культура
3Фіз.культураУкр.м.Навч.гр.МатематикаІноз.мова (англ.)
4Укр.м.Навч.гр.КаліграфіяКаліграфіяКаліграфія
2-А2-Б2-В3-А
ПОНЕДІЛОКПОНЕДІЛОКПОНЕДІЛОКПОНЕДІЛОК
1Укр.моваЛітер.читанняЛітер.читанняКаліграфія
2Образ.мистецтвоІноз.мова (англ.)МатематикаІнформатика
3МатематикаОбраз.мистецтвоІноз.мова (англ.)Математика
4Фіз.культураМатематикаУкр.моваУкр.мова
5Літ.читанняОснови здоров’яФіз.культураТруд.навчання
ВІВТОРОКВІВТОРОКВІВТОРОКВІВТОРОК
1Укр.моваРиторикаЛітер.читанняЛітер.читання
2МатематикаМатематикаМатематикаМатематика
3Іноз.мова (англ.)Укр.моваРиторикаІноз.мова (англ.)
4Фіз.культураЛітер.читанняУкр.моваФіз.культура
5Літ.читанняПриродознавствоПриродознавствоПриродознавство
СЕРЕДАСЕРЕДАСЕРЕДАСЕРЕДА
1Фіз.культураУкр.моваМуз.мистецтвоЛітер.читання
2МатематикаМуз.мистецтвоІнформатикаОбраз.мистецтво
3Муз.мистецтвоМатематикаІноз.мова (англ.)Математика
4Укр.моваІноз.мова (англ.)Фіз.культураУкр.мова
5ПриродознавствоФіз.культураОбраз.мистецтвоФіз.культура
6Природознавство
ЧЕТВЕРЧЕТВЕРЧЕТВЕРЧЕТВЕР
1Труд.навчанняПриродознавствоЛітер.читанняМуз.мистецтво
2ІнформатикаМатематикаМатематикаМатематика
3МатематикаУкр.моваФіз.культураУкр.мова
4Літер.читанняЛітер.читанняУкр.моваЯ у світі
5КаліграфіяФіз.культураОснови здоров’яЛітер.читання
П’ЯТНИЦЯП’ЯТНИЦЯП’ЯТНИЦЯП’ЯТНИЦЯ
1Основи здоров’яТруд.навчанняТруд.навчанняОснови здоров’я
2ПриродознавствоІнформатикаМатематикаІноз.мова (англ.)
3Укр.м/літ.чит.Фіз.культураУкр.м./укр.чит.Риторика
4Іноз.мова (англ.)Укр.м/літ.чит.ПриродознавствоУкр.м/укр.чит.
5РиторикаКаліграфіяКаліграфіяФіз.культура
3-Б 3-В 3-Г 4-А
ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК
1 Літер.читання Літер.читання Я у світі Літер.читання
2 Математика Іноз.мова (англ.) Математика Фіз.культура
3 Укр.мова Математика Ін.мова (англ.) Математика
4 Основи здоров’я Я у світі Трд.навчання Природознав.
5 Фіз.культура Фіз.культура Основи здоров. Основи здоров.
ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК
1 Літер.читання Фіз.культура Літер.читання Літер.читання
2 Інформатика Математика Фіз.культура Математика
3 Математика Укр.мова Математика Укр.мова
4 Укр.мова Природознавство Укр.мова Риторика
5 Я у світі Літер.читання Природознав. Природознав.
СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА
1 Природознавство Інформатика Фіз.культура Каліграфія
2 Іноз.мова (англ.) Риторика Укр.мова Ін..мова (англ.)
3 Математика Іноз.мова (англ.) Інформатика Фіз.культура
4 Образ.мистецтво Математика Ін..мова (англ.) Муз.мистецтво
5 Укр.мова Укр.мова Літер.читання Укр.мова
6 Фіз.культура Фіз.культура Риторика Інформатика
ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР
1 Літер.читання Літер.читання Літер.читання Фіз.культура
2 Муз.мистецтво Математика Математика Математика
3 Математика Муз.мистецтво Укр.мова Укр.мова
4 Природознавство Укр.мова Муз.мистецтво Літер.читання
5 Каліграфія Основи здоров’я Каліграфія Труд.навчання
П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ
1 Фіз.культура Каліграфія Укр.м./літ.чит. Ін.мова (англ.)
2 Укр.м./літ.чит. Образ.мистецтво Математика Математика
3 Іноз.мова (англ.) Укр.м./літ.чит. Образ.мистец. Укр.м./літ.чит.
4 Риторика Природознавство Фіз.культура Образ.мистец.
5 Труд.навчання Труд.навчання Природознав. Я у світі
4-Б 4-В 5-А 5-Б 5-В
ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК
1 Фіз.культура Основи здоров. Труд.навч. Інформатика Укр.літерат.
2 Математика Математика Труд.навч. Рос.мова Математика
3 Літ.читання Фіз.культура Укр.мова/ІГЗ Труд.навч. Інформатика
4 Ін..мова (англ.) Укр.мова Ін.мова(англ) Труд.навч. Фіз.культура
5 Муз.мистецтво Літер.читання Укр.літ. Ін.мова(англ) Труд.навч.
6 Фіз.культура Природозн. Труд.навч.
7 Укр.літерат.
ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК
1 Фіз.культура Укр.мова Род.фінанси Фіз.культура Образ.мист.
2 Математика Риторика Математика Математика Род.фінанси
3 Образ.мистец. Математика Зар.літерат. Род.фінанси Математика
4 Укр.мова Ін..мова (англ.) Ін.мова(англ) Укр.мова/ІГЗ Зар.літерат.
5 Природознав. Природознав. Укр.мова Зар.літерат. Ін.мова(англ)
6 Рос.мова Ін.мова(англ) Укр.мова/ІГЗ
СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА
1 Фіз.культура Літер.читання Укр.літерат. Образ.мист. Природозн.
2 Математика Фіз.культура Математика Укр.мова Математика
3 Укр.мова Математика Укр.мова Основи здор. Вступ до іст.
4 Природознав. Інформатика Вступ до іст. Математика Укр.мова
5 Інформатика Муз.мистецтво Природозн. Вступ до іст. Ін.мова(англ)
6 Літер.читання Прирродознав. Основи здор. Муз.мист. Рос.мова
7 Муз.мистец. Основи здор.
ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР
1 Літер.читання Літер.читання Образ.мист. Укр.мова Рос.мова
2 Укр.мова Фіз.культура Математика Математика Математика
3 Ін..мова (англ.) Укр.мова Зар.літерат. Ін.мова(англ) Укр.мова
4 Я у світі Ін..мова (англ.) Фіз.культура Зар.літерат. Ін.мова(англ)
5 Труд.навчання Я у світі Ін.мова(англ) Фіз.культура Зар.літерат.
6 Укр.мова Рос.мова Фіз.культура
П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ
1 Основи здоров. Труд.навчання Фіз.культура Укр.літерат. Природозн.
2 Риторика Математика Вступ до іст. Математика Укр.літерат.
3 Математика Укр.м/літ.чит. Інформатика Фіз.культура Укр.мова
4 Укр.м./літ.чит. Каліграфія Математика Вступ до іст. Фіз.культура
5 Каліграфія Образ.мистец. Природозн. Укр.мова Муз.мистец.
6 Рос.мова Природозн. Вступ до іст.

6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б
ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК
1 Ін.мова(англ) Рос.мова Зар.літерат. Фіз.культура Біологія
2 Фіз.культура Зар.літерат. Математика Геометрія Укр.мова
3 Зар.літерат. Фіз.культура Рос.мова Укр.мова Геометрія
4 Інформатика Укр.мова Фіз.культура Зар.літерат. Іст.Укр.
5 Математика Інформатика Укр.мова Іст.Укр. Зар.літерат.
6 Образ.мист. Ін.мова(англ) Вс.іст.Іст.Ук Ін.мова(англ) Фіз.культура
7 Укр.мова Вс.іст.Іст.Ук Біологія Образ.мист. Ін.мова(англ)
ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК
1 Укр.літерат. Основи здор. Ін.мова(англ) Вс.історія Основи здор.
2 Вс.іст.Іст.Ук Укр.мова Математика Ін.мова(англ) Хімія
3 Математика Фіз.культура Укр.мова Інформатика Географія
4 Географія Математика Укр.літерат. Хімія Інформатика
5 Укр.мова Муз.мистец. Інформатика Укр.літерат. Рос.мова
6 Фіз.культура Укр.літерат. Вс.іст.Іст.Ук Фізика Алгебра
7 Біологія Ін.мова(англ) Фіз.культура Муз.мист. Укр.літерат.
СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА
1 Ін.мова(англ) Географія Зар.літерат. Біологія Біологія
2 Рос.мова Зар.літерат. Основи здор. Алгебра Географія
3 Зар.літерат. Математика Образ.мист. Укр.мова Геометрія
4 Математика Укр.мова/ІГЗ Рос.мова Зар.літерат. Укр.мова
5 Біологія Рос.мова Укр.мова/ІГЗ Труд.навч. Зар.літ.
6 Основи здор. Біологія Ін.мова(англ) Географія Труд.навч.
7 Укр.мова/ІГЗ Біологія Основи здор. Фізика
ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР
1 ф/г споживач Ін.мова(англ) Укр.літерат. Укр.літерат. Фіз.культура
2 Укр.літерат. ф/г споживач Математика Ін.мова(англ) Вс.історія
3 Укр.мова Вс.іст.Іст.Ук ф/г споживач Геометрія Укр.мова
4 Географія Математика Укр.мова Фіз.культура Рос.мова
5 Математика Укр.мова Фіз.культура Рос.мова Фізика
6 Фіз.культура Укр.літерат. Географія Фізика Ін.мова(англ)
7 Вс.іст.іст.Ук Фіз.культура Ін.мова(англ) Хімія Образ.мист.
П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ
1 Труд.навч. Образ.мист. Вс.іст.Іст.Ук Географія Муз.мистец.
2 Труд.навч. Географія Математика Рос.мова Фіз.культура
3 Рос.мова Труд.навч. Муз.мист. Іст.Укр. Укр.літерат.
4 Вс.іст.Іст.ук Труд.навч. Географія Біологія Алгебра
5 Ін.мова(англ) Математика Труд.навч. Фіз.культура Хімія
6 Муз.мист. Вс.іст.Іст.Ук Труд.навч. Алгебра Ін.мова(англ)
7 Біологія Укр.мова Іст.України

8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б
ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК
1 Ін.мова(англ) Вс.історія Укр.літерат. Вс.іторія Фіз.культура
2 Хімія Укр.мова Іст.України Алгебра Осн.правознав
3 Алгебра Укр.літерат. Хімія Іст.Укр/геогр. Геогр./іст.Укр.
4 Укр.літерат. Алгебра Алгебра Хімія Фізика
5 Укр.мова Географія Ін.мова(англ) Фізика Хімія
6 Зар.літерат. Інформатика Фізика Укр.мова Алгебра
7 Фіз.культура Зар.літерат. Географія Мистецтво Укр.літерат.
ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК
1 Мистецтво Фізика Географія Укр.літерат. Інформатика
2 Геометрія Фіз.культура Основи здор. Основи здор. Географія
3 Іст.України Рос.мова Геометрія Осн.правознав Ін.мова(англ)
4 Фізика Алгебра Фіз.культура Іст.України Мистецтво
5 Фіз.культура Геометрія Вс.історія Фіз.культура Геометрія
6 Харківщинозн. Хімія Ін.мова(англ) Інформатика Іст.України
7 Рос.мова Іст.України Харківщинозн Ін.мова(англ) Рос.мова
СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА
1 Укр.літерат. Харківщинозн Алгебра Укр.мова Ін.мова(англ)
2 Ін.мова(англ) Біологія Укр.мова Труд.навч. Труд.навч.
3 Біологія Геометрія Рос.мова Іст.України Укр.мова
4 Алгебра Труд.навч. Біологія Географія Укр.літерат.
5 Геометрія Укр.мова Фізика Геометрія Алгебра
6 Хімія Ін.мова(англ) Зар.літерат. Фізика Біологія
7 Географія Основи здор. Хімія Біологія Зар.літерат.
8 Труд.навч. Труд.навч.
ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР
1 Вс.історія Географія Мистецтво Ін.мова(англ) Вс.історія
2 Географія Фіз.кульутра Рос.мова Фізика Фіз.культура
3 Інформатика Алгебра Фіз.культура Алгебра Фізика
4 Алгебра Інформатика Іст.Укр/геом. Укр.літерат. Хімія
5 Іст.Ук/геометр Геом./іст.Укр Ін.мова(англ) Інформатика Геометрія
6 Основи здор. Хімія Інформатика Рос.мова Іст.України
7 Рос.мова Ін.мова(англ) Зар.літерат. Фіз.культура Інформатика
8 Зар.літерат. Основи здор.
П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ
1 Ін.мова(англ) Рос.мова Біологія Зар.літерат. Укр.мова
2 Біологія Ін.мова(англ) Укр.мова Рос.мова Фізика
3 Укр.мова Біологія Геометрія Геометрія Рос.мова
4 Фіз.культура Фізика Укр.літерат. Ін.мова(англ) Зар.літер.
5 Інформатика Укр.літерат. Алгебра Біологія Ін.мова(англ)
6 Фізика Фіз.культура Інформатика Фіз.культура Біологія
7 Зар.літерат. Мистецтво Фіз.культура Хімія Фіз.культура
9-В 10-А 11-А
ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК ПОНЕДІЛОК
1 Осн.правознав Географія Укр.літерат.
2 Фіз.культура Іст.України Фізика
3 Фізика Алгебра і поч.анал. Фіз.культура
4 Геогр./іст.Укр. Геометрія Укр.мова
5 Алгебра Ін.мова(англ) Іст.України
6 Хімія Укр.літерат. Геометрія
7 Інформатика Захист Вітчизни Алгебра і поч.анал.
8 Зар.літерат.
ВІВТОРОК ВІВТОРОК ВІВТОРОК
1 Ін.мова(англ) Зар.літерат. Біологія/екологія
2 Укр.літерат. Фізика Зар.літерат.
3 Фіз.культура Біологія Укр.мова
4 Геометрія Фіз.культура Економіка
5 Іст.України Геометрія Ін.мова(англ)
6 Рос.мова Ін.мова(англ) Алгебра і поч.анал.
7 Основи здор. Укр.мова Інформатика
СЕРЕДА СЕРЕДА СЕРЕДА
1 Вс.історія Захист Вітчизни Алгебра і поч.анал.
2 Укр.мова Фізика Вс.історія
3 Труд.навч. Хімія Фізика
4 Фізика Вс.історія Хімія
5 Біологія Укр.мова Ін.мова(англ)
6 Алгебра Правознавство Геометрія
7 Ін.мова(англ) Укр.літерат. Захист Вітчизни
ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР ЧЕТВЕР
1 Фіз.культура Інформатика Зар.літерат.
2 Укр.мова Зар.літерат. Біологія
3 Хімія Іст.України Фіз.культура
4 Фізика Укр.мова Іст.України
5 Іст.України Ін.мова(англ) Технології
6 Геометрія Алгебра і поч.анал. Ін.мова(англ)
7 Географія Технології Укр.літерат.
П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ П’ЯТНИЦЯ
1 Інформатика Алгебра і поч.анал. Худ.кул/люд.і світ
2 Мистецтво Біологія Алгебра/геометрія
3 Ін.мова(англ) Фізика Хімія
4 Укр.літерат. Ін.мова(англ) Інформатика
5 Рос.мова Фіз.культура Фізика
6 Зар.літерат. Геометрія Ін.мова(англ)
7 Біологія Худ.кул./географ. Астрон./Захист Віт.
Кiлькiсть переглядiв: 211