Урок як форма організації навчально-виховного процесу у школі виник давно, але з того часу він постійно змінюється, набуває нових форм та змісту. Сучасний урок – це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями. Щоб домогтися високої якості навчання на кожному уроці потрібно використовувати різні інноваційні підходи разом з традиційними формами і методами. На сучасному етапі можна визначити наступні ознаки сучасного уроку: спрямованість на соціалізацію учнів; компетентнісний підхід; особистісно орієнтовані педагогічні технології; інтерактивні методики навчання. До сучасних уроків можна віднести наступні: інтегровані уроки; уроки-конференції; уроки-диспути; уроки-дослідження; уроки-подорожі; рольові та ділові ігри тощо. Кожний нетрадиційний урок має свою композицію та свій сценарій. Побудова нестандартного уроку – справа непроста, це під силу вчителю, який весь час творчо розвивається і до того ж досконало володіє традиційними дидактичними методами та прийомами навчання.
Кiлькiсть переглядiв: 32