ОПИС ДОСВІДУ.

Жодного марно прожитого дня в школі.
Сучасна школа ХХІ століття. Досить важливого значення набувають питання художньо-естетичної освіти та виховання учнів. Тому стає актуальною проблема творчого розвитку учнів під гаслом: «Від творчості на уроках музичного мистецтва до творчої особистості». Найвища цінність суспільства – людина, особливо креативна, гнучка, здатна до прийняття нових, сміливих, нестандартних рішень. На сучасному етапі здійснення основних культурологічних та естетичних ідей гармонійного розвитку творчої особистості покликано підвищити духовний рівень суспільства, забезпечити гармонійний розвиток особистості, зміцнити напрямки естетичного розвитку, що стає найбільш актуальним в сучасних умовах. На жаль, засоби масової інформації створюють об'єктивні перешкоди на шляху ефективного духовного та естетичного зростання та розвитку суспільства, без чого неможливо вирішити загострені назрілі проблеми бездуховності, досягти певних результатів на шляху креативного розвитку особистості. Треба завжди пам’ятати, що кожна обдарована дитина, особливо музично обдарована, - індивідуальність, яка потребує особливого підходу, а сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища, яке виходить за межі звичайного уроку музики і веде нас до пошуку нових методів та форм проведення сучасних уроків. Саме тому найважливішим в організації роботи з обдарованими дітьми я бачу необхідність створення загального «поля креативності», яке сприяє розвитку творчих здібностей учнів під гаслом «Від творчості на уроках музичного мистецтва до творчої особистості». Виходячи з цього, я визначаю такі головні завдання в роботі з обдарованими дітьми:
1. Створення максимально сприятливих умов для розвитку дітей на уроках музики через нетрадиційні форми їх проведення.
2. Впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання і виховання.
3. Особистісно-орієнтований підхід.
4. Створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителя.
Для мене головна педагогічна мета - залучення обдарованої дитини до безперервного процесу самовдосконалення починаючи з уроків музичного мистецтва (1-8 класи), продовжуючи цю роботу в позаурочний час з хоровим колективом, гуртком, під час святкових ранків, концертів, інсценізацій тощо. Зараз освіта набуває культуротворчого спрямування, охоплюючи всі основні компоненти художньо-естетичного досвіду. Це дуже цінно, бо збагачується емоційно-естетичний досвід дитини, формується культура її почуттів та набуваються загальні й художні здібності. Демократизація освіти, надання їй державно-національної спрямованості вимагають від освіти пошуку нових шляхів якісного вдосконалення виховання підростаючої особистості. Одна з найгостріших людських потреб - бути зрозумілим, прийнятим і визнаним. І розуміння дитини педагогом неможливо без правильної оцінки її емоційних станів, її обдарованості. Дуже важливо звернути увагу на творчий пошук дитини, на спрямованість особистості вихованця. Отже, розуміння, прийняття, визнання мною будь-якої дитини, розширює і спонукає її до творчості і до формування особистості. Творчий початок народжує в дитині живу фантазію, живу уяву. Сама ж творчість заснована на бажанні зробити щось, чого ніхто до тебе не робив. Так, на моїх уроках музики, малюючи під час слухання музики, виробляючи аплікації з природного матеріалу, складаючи міні-твори та вірші, виготовляючи саморобні книжки за мотивами «Картинок з виставки» М.П.Мусоргського та сюїти Клода Дебюссі «Дитячий куточок» (додаток № 21), поступово і зростає творча особистість, яку необхідно формувати, тобто формувати творчі якості особистості. А на формування особистості впливають: виховання, соціальне середовище, спадкоємні задатки. Задатки - це особливі анатомо-фізіологічні передумови здібностей до різних видів діяльності. Генетика передбачає, що у людини є сотні різних задатків. На мій погляд, особистісно орієнтоване виховання у цьому плані є досить перспективним. Його метою є формування людини як неповторної творчої особистості, творця самої себе і своїх обставин. Отже, формування творчої особистості важливе не тільки для самої особистості, воно необхідно й для будь-якої держави, особливо для України, оскільки наша країна молода, незалежна, демократична, тому гостро потребує на творче молоде покоління, яке здатне натхненно працювати, до будь-якої справи підходити творчо, бути всебічно розвинутими, тим самим крок за кроком, підіймаючи наше суспільство і нашу країну на сходину, вищу за попередню.
Шляхи формування творчої особистості.
Головне місце, на мій погляд, займають проблеми формування підростаючого покоління, підготовка дитини до повноцінного самостійного життя, формування його творчої особистості. Я як вчитель весь час знаходжуся поряд і терпляче спостерігаю за розвитком творчості у дітей, за їх досягненнями і за своїми власними. Я намагаюся своєю творчою діяльністю надихати своїх вихованців на творчий пошук. У цьому мені допомагає особистісно орієнтоване виховання, бо воно є новою освітньою філософією.
І. Бех вважає, що є три основні виховні позиції, які допоможуть у формуванні творчої особистості: розуміння дитини; визнання дитини; прийняття дитини. У формуванні творчої особистості роль учителя стає, мабуть, провідною, тому що творчість дітей базується на яскравих музичних враженнях, а особливо в позаурочний час, на заняттях хору та ансамблю, коли дитина весь час торкається музики - слухає, аналізує, порівнює, виконує. Чудові можливості для творчого розвитку особистості ховаються в різних видах нетрадиційних уроків музики, на яких можна широко використовувати колективні форми роботи. Сучасний урок – це перш за все урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціально-морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою та завданнями.
Я намагаюся, щоб урок був високої якості, і тому використовую інноваційні підходи разом з традиційними формами і методами, тому використовую: інтерактивні методики навчання; особистісно орієнтовані педагогічні технології; компетентнісний підхід; інформаційно-комунікаційні технології; спрямованість на соціалізацію учнів. Весь час прагну досягти найкращих результатів у розв’язанні освітніх завдань, а це мене спонукає до створення нетрадиційних уроків, структура яких не може бути підведена під алгоритм класичного уроку, а тому їх важко класифікувати, і вони складають окрему групу. Більш за все я надаю перевагу нетрадиційним формам проведення уроків. І їх я починаю проводити вже з першого класу: уроки-свята, в 1-4 класи; уроки-подорожі, в 1-4 класи; уроки «Лекції-концерти», в 5-8 класи; уроки-екскурсії, в 1-7 класи; інтегровані уроки. Працюючи вже 29 років учителем музики з учнями 1-8 класів, я намагаюсь переконати дітей в тому, що музика - важлива частина нашого життя, життя цілком та життя кожної окремої людини, кожної особистості, особливо кожного школяра. Музика й життя - це найголовніша тема, зверхзавдання на шкільних уроках музики, на заняттях у позаурочний час. Від уроку до уроку зростає творчий рівень особистості школяра, який повністю залежить від майстерності самого вчителя. На мою думку, тільки творчий вчитель, який повсякчас працює над своїм творчим зростом, здатен впливати на формування творчої особистості школяра. Що ж таке творчий вчитель? Мабуть, це той, хто працює над собою, хто здатен творити: писати вірші чи складати пісні, авторські казки, малювати чи розробляти нетрадиційні уроки, позашкільні заходи, бути не тільки сценаристом, а ще й режисером, а може працює над екологізацією шкільного курсу музики й музичного мистецтва, формувати екологічну компетентність на уроках музичного мистецтва, розробивши цілу систему, яка представлена в роботах на ярмарку педагогічних ідей - і все це є частиною його життя. Безперервний гармонійний розвиток вчителя обов’язково впливає на розвиток дітей. Єдність творчої діяльності закладає в дітях основу музичної культури. А мені дозволяє і в класі на уроці, і з колектив захоплених співом, закоханих у музику, теж творчо розвиватися, а саме: розробляти нетрадиційні уроки музики та позашкільні заходи, складати пісні для школярів та ансамблю, організовувати студійну роботу. Музика проходить крізь все життя школи. А урок музики - тільки імпульс для досягнення цих цілей. Його творчим лідером повинен стати вчитель музики, який прагне до творчого пошуку, до руху вперед і якщо він випробує захоплення перед світом, буде безперервно працювати над собою, творити, це і буде справжній рух, за яким стоїть розвиток творчої особистості школяра. Методика такої різноманітної творчої діяльності, креативного підходу до формування творчої особистості на уроках мистецтва та в позаурочний час достатньо відпрацьована, але може вдосконалюватися і є перспективою для створення у майбутньому.
Кiлькiсть переглядiв: 36