НАКАЗ

30.05.2016 № 167

Про підсумки профілактичної роботи

з питань запобігання всім видам

дитячого травматизму в ХЗОШ № 153

у 2016 році та про завдання на 2017 рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в ЗЗСО» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в ЗЗСО», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки уЗЗСО», листів Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення

безпечних умов організації освітнього процесу в групі продовженого дня ЗЗСО, від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», від 30.07.2014 № 1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід із учнями ЗЗСО з питань враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації», від 23.09.2014 № 1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.01.2015 № 9 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в ЗЗСО м. Харкова у 2014 році та про завдання на 2015 рік», наказу управління освіти Жовтневого району Харківської міської ради Харківської області від 15.01.2016 № 10 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в ЗЗСО Жовтневого району у 2015 році та про завдання на 2016 рік», згідно з планом роботи ХЗОШ № 153 на 2015 рік, з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства упродовж року здійснено оперативний контроль за станом управлінської діяльності з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму, проведено аналіз стану профілактичної роботи з цього питання. Предмет «Основи здоров’я» викладається у 1х-9х класах. З початку року було вичитано 16 годин з ОЗ. Уроки проводяться згідно календарного планування.

Профілактична робота із запобігання дитячого травматизму включає і комплекс виховних заходів з вивчення учнями правил поведінки при користуванні газом, при виявленні ВНП, біля водоймищ та в лісі, а також бесіди із запобігання випадків отруєння та утоплення. Ці бесіди проводились і в обсязі і за тематикою. Класні керівники постійно проводять бесіди по правилам

поведінки під час перерв і уроків, при відвідуванні громадських місць, перед виходом на екскурсії, в разі випадків травматизму.

Адміністрацією школи постійно здійснюється контроль за заповненням відповідних сторінок класних журналів і щоденників.

Питання запобігання дитячого травматизму було включено до змісту загальношкільних батьківських зборів (протоколи № 3 від 12.02.2016, № 1 від 10.09.2015, № 2 від 05.11.2015), розглядались на нарадах при директорові (протоколи № 1 від 15.01.2016).

З початку навчального року та з учнями 1-11 класів були проведені бесіди із запобігання усіх видів дитячого травматизму.

У щоденниках учнів ХЗОШ №153 є відповідні записи на сторінках, присвячених питанням профілактики травматизму, пам'ятки для батьків і учнів, з якими постійно працюють класні керівники і учні, записи щодо проведення позапланових інструктажів.

З початком року в школі було організовано чергування класів по школі та розроблено графік чергування вчителів і адміністрації, організовано чергування адміністрації в шкільній їдальні Але треба відмітити, що деякі вчителі не завжди дотримуються графіка чергування (Ваганова О.О., Руденко К.Ю., Діденко О.І.). Під час проведення позакласних годин, у ході уроків з предмету «Основи здоров’я» проводилися бесіди щодо профілактики травматизму, збереження здоров'я, учні вивчали правила дорожнього руху, протипожежної безпеки згідно вікових категорій та вимог програми, виховного плану.

Напередодні Новорічних і Різдвяних свят, класні керівники проводили відповідну профілактичну роботу з класними колективами щодо повторення знань пожежної безпеки та проводили інструктажі, які забороняють використання бенгальських вогнів та петард під час новорічних свят.

У ході проведення культпоходів, піших та автобусних екскурсій були проведені спостереження за рухом, використовувалася необхідна сигнальна атрибутика.

Робота педагогічного колективу з профілактики травматизму ведеться за такими правилами:

 запобігання дитячого травматизму учнів школи під час проведення уроків фізичної культури, трудового навчання, предмету «Основи здоров’я»;

 правила поведінки на проїжджих частинах міста, на перехрестях;

 вивчення правил пожежної безпеки;

 надання першої медичної допомоги потерпілим;

 правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, поведінка у лісі (отруєння грибами та рослинами);

 правила поведінки на воді (надання першої допомоги потопаючому), поблизу водоймищ, на кризі взимку, під час ожеледиці;

 попередження дитячого травматизму учнів школи під час проведення уроків фізичної культури, трудового навчання, предмету «Основи здоров’я»;

 повторення правил безпечної поведінки на залізниці та залізничних об’єктах.

Кожний класний кабінет школи має куточок здоров’я, у кабінеті предмету «Основи здоров’я» є куточки безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки.

Питання про підсумки профілактичної роботи у ХЗОШ № 153 щодо запобігання дитячому травматизму та збереження здоров’я дітей, про роботу щодо обліку нещасних випадків з учнями упродовж 2015/2016 навчального року було розглянуто на нарадах при директорові (протоколи № 14 від 07.09.2015, № 19 від 24.11.2015, № 21 від 30.12.2015, № 1 від 15.01.2016).

В ХЗОШ № 153 проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і в позаурочний час. Зокрема, обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, оновлені кабінети з Основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, проведені «Дні цивільного захисту», поповнюються відеоматеріали щодо запобігання різним видам дитячого травматизму. У січні 2016 навчального року проведено позапланові інструктажі із запобігання дитячого травматизму, проведено повторення правил безпечної поведінки на залізниці та залізничних об’єктах, здійснено перегляд відео-фільмів відповідної тематики.

Випадки травмування учнів взяті на облік та оформлені відповідними документами, проводяться оперативні наради з класними керівниками початкової школи щодо дій при травмуванні дітей. Відповідну інформацію для дітей та батьків розміщено на сайті школи. Разом з тим упродовж 2015/2016 навчального року зареєстровано 2 нещасних випадки у позаурочний час (що менше ніж торік на 2). За останній рік у порівнянні з 2015 роком травмованих дітей під час освітнього процесу немає, зменшилась кількість дітей травмованих у позаурочний час. На підставі вищезазначеного та з метою запобігання випадків дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з виховної роботи Лохматовій І.В.:

1.1. Вести облік нещасних випадків, що стались з учнями відповідно до нормативних вимог.

Упродовж 2017 року

1.2. Надавати до відділу освіти Жовтневого району Харківської міської ради аналіз стану профілактичної роботи щодо запобігання дитячому травматизму, статистичні данні про кількість нещасних випадків під час освітнього процесу та в позаурочний час у разі потреби.

1.3. Провести інструктажі з класними керівниками з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму, проаналізувавши типові помилки, виявлені у ході вивчення стану управлінської діяльності з цього питання у 2016 році.

До 01.02.2017

1.4. Попередити класних керівників про персональну відповідальність за несвоєчасність інформування та необ’єктивність розслідування нещасних випадків.

Терміново

1.5. Забезпечити дієвий контроль за організацією чергування вчителів.

Постійно

1.6. Довести цей наказ до педагогічних працівників ХЗОШ № 153.

17.01.2017

2. Класним керівникам та педагогічним працівникам:

2.1. Забезпечувати безпечні умови для учасників освітнього процесу.

Постійно

2.2. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час освітнього процесу.

Постійно

2.3. Забезпечувати якісне проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учасниками освітнього процесу.

Постійно

2.4. Здійснювати систематичний контроль за станом навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників.

Постійно

2.5. Аналізувати причини кожного випадку травмування учнів.

Після кожного нещасного випадку

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Лохматову І.В.

Директор ХЗОШ № 153 Л.І. Жолновач

НАКАЗ

18.01.2016 № 10

Про підсумки профілактичної роботи

з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в ХЗОШ № 153 у 2015 році та про завдання на 2016 рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в ЗЗСО» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу в ЗЗСО», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-503

«Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації освітнього процесу в групі продовженого дня ЗЗСО, від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», від 30.07.2014 № 1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід із учнями ЗЗСО з питань враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації», від 23.09.2014 № 1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.01.2015 № 9 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в ЗЗСО м. Харкова у 2014 році та про завдання на 2015 рік», наказу управління освіти Жовтневого району Харківської міської ради Харківської області від 15.01.2016 № 10 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в ЗЗСО Жовтневого району у 2015 році та про завдання на 2016 рік», згідно з планом роботи ХЗОШ № 153 на 2015 рік, з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства упродовж року здійснено оперативний контроль за станом управлінської діяльності з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму, проведено аналіз стану профілактичної роботи з цього питання. Предмет «Основи здоров’я» викладається у 1х-9х класах. З початку року було вичитано 16 годин з ОЗ. Уроки проводяться згідно календарного планування.

Профілактична робота із запобігання дитячого травматизму включає і комплекс виховних заходів з вивчення учнями правил поведінки при користуванні газом, при виявленні ВНП, біля водоймищ та в лісі, а також бесіди із запобігання випадків отруєння та утоплення. Ці бесіди проводились і в обсязі і за тематикою. Класні керівники постійно проводять бесіди по правилам поведінки під час перерв і уроків, при відвідуванні громадських місць, перед виходом на екскурсії, в разі випадків травматизму.

Адміністрацією школи постійно здійснюється контроль за заповненням відповідних сторінок класних журналів і щоденників.

Питання запобігання дитячого травматизму було включено до змісту загальношкільних батьківських зборів (протоколи № 3 від 02.06.2015, № 4 від 10.09.2015, № 5 від 05.11.2015).

З початку року було організовано чергування класів по школі та розроблено графік чергування вчителів та адміністрації. Але треба відмітити, що деякі вчителі не завжди дотримуються графіка чергування (Піковець Н.В., Руденко К.Ю., Діденко О.І.). Під час проведення позакласних годин, у ході уроків з предмету «Основи здоров’я» проводилися бесіди щодо профілактики травматизму, збереження здоров'я, учні вивчали правила дорожнього руху, протипожежної безпеки згідно вікових категорій та вимог програми, виховного плану.

З учнями 1-11 класів були проведені бесіди із запобігання усіх видів дитячого травматизму. У щоденниках учнів ХЗОШ №153 є відповідні записи на сторінках, присвячених питанням профілактики травматизму, пам'ятки для батьків і учнів, з якими постійно працюють класні керівники і учні.

Напередодні Новорічних і Різдвяних свят, класні керівники проводили відповідну профілактичну роботу з класними колективами щодо повторення знань пожежної безпеки та проводили інструктажі, які забороняють використання бенгальських вогнів та петард під час новорічних свят.

У ході проведення культпоходів, піших та автобусних екскурсій були проведені спостереження за рухом, використовувалася необхідна сигнальна атрибутика. Робота педагогічного колективу з профілактики травматизму ведеться за такими правилами:

 запобігання дитячого травматизму учнів школи під час проведення уроків фізичної культури, трудового навчання, предмету «Основи здоров’я»;

 правила поведінки на проїжджих частинах міста, на перехрестях;

 вивчення правил пожежної безпеки;

 надання першої медичної допомоги потерпілим;

 правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, поведінка у лісі (отруєння грибами та рослинами);

 правила поведінки на воді (надання першої допомоги потопаючому), поблизу водоймищ, на кризі взимку, під час ожеледиці;

 попередження дитячого травматизму учнів школи під час проведення уроків фізичної культури, трудового навчання, предмету «Основи здоров’я».

Кожний класний кабінет школи має куточок здоров’я, у кабінеті предмету «Основи здоров’я» є куточки безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки.

Питання про підсумки профілактичної роботи у ХЗОШ № 153 щодо запобігання дитячому травматизму та збереження здоров’я дітей, про роботу щодо обліку нещасних випадків з учнями упродовж 2015 року було розглянуто на нарадах при директорі (протоколи № 1 від 12.01.2015, № 10 від 29.05.2015, № 14 від 07.09.2015, № 18 від 04.11.2015, № 19 від 24.11.2015, № 21 від 30.12.2015).

В ХЗОШ № 153 проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і в позаурочний час. Зокрема, обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, оновлені кабінети з Основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, проведені «Дні цивільного захисту», поповнюються відеоматеріали щодо запобігання різним видам дитячого травматизму. У травні 2015 навчального року проведено позапланові інструктажі з повторення правил безпечної поведінки на залізниці та залізничних об’єктах, здійснено перегляд відео-фільмів відповідної тематики.

Випадки травмування взяті на облік та оформлені відповідними документами, проводяться оперативні наради з класними керівниками початкової школи щодо дій при травмуванні дітей. Відповідну інформацію для дітей та батьків розміщено на сайті школи. Разом з тим упродовж 2015 року зареєстровано 2 нещасних випадки у позаурочний час (що менше ніж торік на 2). За останній рік у порівнянні з 2014 роком травмованих дітей під час освітнього процесу немає, зменшилась кількість дітей травмованих у позаурочний час. На підставі вищезазначеного та з метою запобігання випадків дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з виховної роботи Лохматовій І.В.:

1.1. Вести облік нещасних випадків, що стались з учнями відповідно до нормативних вимог.

Упродовж 2016 року

1.2. Надавати до відділу освіти Жовтневого району Харківської міської ради аналіз стану профілактичної роботи щодо запобігання дитячому травматизму, статистичні данні про кількість нещасних випадків під час освітнього процесу та в позаурочний час у разі потреби.

1.3. Провести інструктажі з класними керівниками з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму, проаналізувавши типові помилки, виявлені у ході вивчення стану управлінської діяльності з цього питання у 2015 році.

До 01.02.2016

1.4. Попередити класних керівників про персональну відповідальність за несвоєчасність інформування та необ’єктивність розслідування нещасних випадків.

Терміново

1.5. Забезпечити дієвий контроль за організацією чергування вчителів.

Постійно

1.6. Довести цей наказ до педагогічних працівників ХЗОШ № 153.

17.01.2016

2. Класним керівникам та педагогічним працівникам:

2.1. Забезпечувати безпечні умови для учасників освітнього процесу.

Постійно

2.2. Вжити вичерпних заходів щодо недопущення травмування дітей під час освітнього процесу.

Постійно

2.3. Забезпечувати якісне проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу.

Постійно

2.4. Здійснювати систематичний контроль за станом навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників.

Постійно

2.5. Аналізувати причини кожного випадку травмування учнів.

Після кожного нещасного випадку

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Лохматову І.В.

Директор ХЗОШ № 153 Л.І. Жолновач

НАКАЗ

30.11.2015 № 345

Про підсумки проведення у листопаді

місячника ціннісного ставлення

до сім’ї, родини, людей

«Я, родина, Україна»

На виконання річного плану роботи школи на 2015/2016 навчальний рік та з метою формування основ національних та загальнолюдських цінностей, виховання національної культури, розвитку свідомого ставлення до традицій українського народу як вищої цінності українського суспільства, формування та засвоєння моральних якостей, розуміння особистих, сімейних, родинних, громадських та суспільних цінностей, до вдосконалення свого фізичного здоров`я з 02.11.2015 по 30.11.2015 був проведений місячник ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей «Я, родина, Україна», у рамках якого пройшли: Тиждень формування здорового способу життя та профілактики дитячого травматизму (02-07 листопада), Тиждень безпеки дорожнього руху та антиалкогольної, антинаркоманійної пропаганди (09-13 листопада), Тиждень історії (16-20 листопада), Тиждень здоров`я і безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму (23-27 листопада).

На першому тижні проведено години спілкування із запобігання всіх видів дитячого травматизму в 1х-11х класах. Години спілкування «Моє здоров’я в моїх руках» відбулися в 1х-5х класах, «Як вберегти себе від травм» (5 – 8 класи), «Корисні поради» (9 – 11 класи), лекторій «Безпека на дорогах. Травмуючі фактори. Способи запобігання травматизму» провели учні 9 – 11 класів серед свої однолітків. Проведено бесіди у всіх класах школи щодо безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму. Організовано та проведено виставку малюнків «Палінню – НІ! Ми - за здоровий спосіб життя», «Безпечність в побуті» (1-5 класи). Учнями 8х-11х класів написано міні-твір «Що для мене здоровий спосіб життя?». В рамках тижня проведено бесіди шкільного лікаря та медсестри щодо шкідливого впливу куріння та алкоголю на організм дитини, проведено бесіди: «Дбай про своє здоров`я» (8-9 класи), «Алкоголю – ні!», «Наркотикам – ні!» щодо відповідальності за вживання алкоголю неповнолітніми та паління у суспільних місцях. Учні 9х класів ХЗОШ № 153 відвідали районну бібліотеку, де прослухали лекцію, що провели лектори районної бібліотеки та співробітники соціального захисту населення адміністрації Жовтневого району щодо наркотиків та їх вплив на людину. На годинах спілкування за участю соціального педагога відбувся перегляд відеоматеріалів щодо антиалкогольної та антинаркоманійної пропаганди. Педагогом-організатором Руденко К.Ю. організована та проведена виставка дитячих малюнків «Наркотикам скажімо «НІ!».

На Тижні безпеки дорожнього руху та антиалкогольної, антинаркоманійної пропаганди серед учнів 1х-4х класів класними керівниками проведено бесіди з елементами вікторини «Твій друг – дорожній рух», організовано та проведено виставку малюнків «Безпечність в побуті» у 1х-5х класах, серед учнів 5х-8х класів відбулися бесіди «Свідоме користування правилами дорожнього руху». У кінці кожного дня в кожному класі класними керівниками проводились п`ятихвилинки із нагадуванням та повторенням правил дорожнього руху із записом в щоденник. Години спілкування «Алкоголь і злочин. Чи можна між ними поставити знак рівності?» проведено у 9х-11х класах.

З метою національно-патріотичного виховання Тиждень історії розпочався історичною вікториною «Ми – маленькі українці» в 1х-5х класах. Години спілкування «Україна з часів Запорізької Січі до сьогодення» проведено в 5х-8х класах. Години спілкування, присвячені історії українського козацтва, проведено у 9х-11х класах. Учні 9-А класу під керівництвом учителя правознавства Гариної-Диченко Г.В., в рамках тижня історії, підготували інформаційні та відео-матеріали щодо часів епохи середньовіччя. З наочною демонстрацією цих матеріалів, обговоренням та питаннями-відповідями, з метою вивчення історії відвідали всі класи школи.

На Тижні історії, до Дня української писемності та мови «Моя батьківщина – Україна» (9 листопада), в ХЗОШ № 153 проведено конкурс інсценованих українських творів: віршів (2 - 4 класи), інсценованої української байки (5 - 6 класи), української казки (6 – 8класи), твори українських класиків (9-11 класи). Всі класи - переможці у будь-якій номінації, нагороджені почесними грамотами, а талановиті учні - відмічені як найкращі «Актори за роль І чи ІІ плану». 19 листопада відбулося свято «Посвята в першокласники». Протягом останнього тижня проведена акція «Збережемо книгу» серед учнів 1х класів, «Книжкова лікарня» - серед учнів 2х класів, «Допоможи книзі» - серед учнів 3х - 4х класів. З метою шанобливого відношення до книги, завідуюча шкільною бібліотекою Матвієнко О.М. для учнів 5-6 класів провела бесіду «Ціна твого підручника».

З 23.11.2015 по 27.11.2015 в ХЗОШ № 153 відбувся Тиждень здоров`я, безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму. Весь тиждень був присвячений корисним звичкам людини. Кожен день тижня запам'ятався учням школи. Понеділок - день чистих рук. Співробітник організації «Червоний хрест» разом з класними керівниками провела міні-бесіду щодо вживання миючих засобів та гігієни рук серед учнів 1х-4х класів. Для учнів 5х-8х класів проведена пояснювальна бесіда з приводу інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу. Всі класи школи відвідали пересувну виставку з експонатами анатомічного музею м. Харкова, присвячену наслідкам шкідливих звичок та їх вплив на фізичний стан людини, яка була продемонстрована в актовій залі школи. Вівторок - день здорового харчування. Класні керівники нагадували дітям про правильне миття овочів та фруктів, про користь вітамінів та вітамінних напоїв. Середа - день правил гігієни ротової порожнини. Відбувся перегляд відеоролику «Відео від стоматологів» про використання зубних щіток та застосування засобів для ротової порожнини. Четвер - день аеробіки, п'ятниця - день релаксації. В ці дні на перервах учениці 11-А класу проводили показ фізичних вправ, лунала музика відповідного характеру, і всі бажаючі учні мали змогу приєднатися і виконувати вправи разом.

Наприкінці тижня, 27 листопада, відповідно до Указу Президента України "Про заходи у зв'язку з днем пам'яті жертв Голодоморів" від 13 листопада 2015 року № 635 в ХЗОШ № 153 до скорботної дати у всіх класах школи проведено хвилини пам'яті із залученням завідуючої бібліотекою Матвієнко О.М. та членів соціально-правового комітету учнівського самоврядування шкільної організації "Росток". Організовано відвідування бібліотеки школи, де учні ознайомились з Національною книгою пам'яті жертв Голодомору Харківської області, з її розділами, що містять статті, свідчення очевидців, фотоматеріали та хроніку Голодомору 1932-1933 років.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити роботу щодо національно-патріотичного виховання, формування національної гідності особистості, виховання національної культури, формування основ національних та загальнолюдських цінностей, національної культури, розвитку свідомого ставлення до традицій українського народу як вищої цінності українського суспільства.

Протягом 2015/2016 навчального року

2. Заступнику директора з виховної роботи Лохматовій І.В.:

2.1. Взяти під контроль організацію виховної роботи в класах щодо національного виховання «Я, родина, Україна».

Протягом 2015/2016 навчального року

2.2. Розробити і затвердити план заходів щодо національно-патріотичного виховання «Я, родина, Україна» на наступний 2016/2017 навчальний рік.

До серпня 2016 року

3. Класним керівникам 1х - 11х класів:

3.1. З метою національно-патріотичного виховання проводити години спілкування, присвячені родинним, суспільним цінностям: «Родина, родина: від батька до сина», «Різні люди – різні погляди» тощо.

Постійно

3.2. Організувати екскурсії учнів до Харківських музеїв.

Протягом 2015/2016 навчального року

3.3. Організувати проведення спільних свят учнів, батьків, учителів.

Протягом 2015/2016 навчального року

3.4. Організувати цикл бесід, лекцій для батьків та учнів «Батьки та діти: як знайти спільну мову».

Протягом 2015/2016 навчального року

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ХЗОШ № 153 Л.І. Жолновач

НАКАЗ

06.11.2015 №

Про алгоритм дій

у випадку травматизму

під час навчально-виховного процесу,

позаурочний час, при нещасних випадках

зі смертельним наслідком

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», від 30.07.2014 № 1/9-385

«Методичні рекомендації для проведення бесід із учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.01.2015 № 9 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в закладах освіти м. Харкова у 2014 році та про завдання на 2015 рік», з метою чіткої організації роботи адміністрації закладу у разі виникнення нещасних випадків під час навчально-виховного процесу,позаурочний час, при нещасних випадках зі смертельним наслідком на виконання наказу управління освіти адміністрації Жовтневого району від 05.11.2015 № 268

НАКАЗУЮ:

1. Відповідальному за профілактику дитячого травматизму Лохматовій І.В., заступнику директора з виховної роботи:

1.1. Забезпечити виконання алгоритму дій у випадку травматизму під навчально-виховного процесу:

1.2. Повідомити батьків постраждалого про нещасний випадок, надати першу долікарську допомогу, а в разі необхідності викликати швидку медичну допомогу.

Терміново

1.3. Повідомити управління освіти у телефонному режимі про випадок що стався.

Терміново

1.4. Направити до управління освіти «Повідомлення про нещасний випадок що стався».

Протягом 30 хвилин

1.5. Створити комісію з розслідування нещасного випадку, направити запит до ЛПЗ.

Протягом дня

1.6. Розглянути та затвердити акт Н-Н.

Упродовж 1 робочого дня після надання комісією акту

1.7. Провести позапланове засідання педагогічної ради, скласти протокол.

Після розслідування нещасного випадку

1.8. Притягнути до дисциплінарної відповідальності винних осіб.

Після розслідування нещасного випадку

1.9. Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілої) надати до управління освіти повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Протягом дня

2. Комісії з розслідування нещасного випадку:

2.1. Провести розслідування нещасного випадку, з’ясувати обставини і причини нещасного випадку, отримати пояснення у потерпілого, виявити та опитати свідків та винних осіб.

Упродовж 3 робочих днів

2.2. Надати керівникові навчального закладу акт Н-Н для розгляду та затвердження.

2.3. Надіслати примірники акту Н-Н потерпілому, батькам або особі, яка представляє інтереси потерпілого, начальнику управління освіти, до архіву навчального закладу.

Упродовж 3 робочих днів

3. Відповідальному за профілактику дитячого травматизму Лохматовій І.В., заступнику директора з виховної роботи, забезпечити виконання алгоритму дій у випадку травмування у позаурочний час:

3.1. Після отримання повідомлення від вихователя, класного керівника про травмування у позаурочний час, повідомити управління освіти у телефонному режимі про випадок, що стався.

Терміново

3.2. Направити до управління освіти «Повідомлення про нещасний випадок, що стався».

Упродовж 30 хвилин

3.3. Зареєструвати нещасний випадок, який стався у побуті в «Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру».

Негайно після отримання повідомлення

3.4. Після закінчення строку лікування потерпілого (потерпілої) надати до управління освіти повідомлення про наслідки нещасного випадку

Протягом дня

4. Керівникам навчальних закладів забезпечити виконання алгоритму дій у випадку нещасних випадків зі смертельним наслідком:

4.1. Повідомити управління освіти у телефонному режимі про випадок, що стався.

Негайно

4.2. Організувати роботу комісії зі спеціального розслідування, яка складає акт спеціального розслідування.

Упродовж 10 днів

4.3. Розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ про виконання запропонованих комісією із спеціального розслідування заходів щодо запобігання подібним випадкам.

У 5-ти денний термін

після затвердження акту форми Н-5

4.4. Порушити клопотання про притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці, вимог безпеки проведення навчально-виховного процесу.

Не пізніше 5-ти днів

з моменту закінчення розслідування

4.5. Направити до управління освіти копії актів спеціального розслідування та накази за результатами нещасного випадку.

Не пізніше 5-ти днів

з моменту закінчення розслідування

Директор ХЗОШ № 153 Л.І. Жолновач

НАКАЗ

01.09.2015 № 247

Про організацію чергування

адміністрації, учителів та

чергових класів по школі

у 2015/2016 навчальному році

З метою забезпечення в школі безпечних умов під час проведення уроків, позакласних та позашкільних заходів, під час перерв та реалізації Положення про охорону здоров’я в установах Міністерства освіти і науки України у 2015/2016 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Увести в дію з 01 вересня 2015/2016 навчального року правила чергування класів, учителів та адміністрації по школі, вважати їх виконання обов’язковим для всіх педагогічних працівників школи.

Упродовж 2015/2016 навчального року

2. Затвердити графік чергування класів (додаток 1), учителів (додаток 2) та адміністрації (додаток 3) по школі у I семестрі 2015/2016 навчального року.

До 05.09.2015

3. Зобов’язати вчителів, які проводять останні уроки, супроводжувати учнів та забезпечувати порядок під час виходу учнів з вестибюля школи й подвір’я у осінній та зимовий періоди 2015/2016 навчального року.

До 05.09.2015

4. Зобов’язати чергових учителів школи подавати щоденні відомості запізнень учнів на уроки, а також відповідності одягу учнів шкільній (діловій) формі.

До 05.09.2015

5. Педагогічному колективу ХЗОШ № 153:

5.1. Ретельно виконувати цей наказ і забезпечувати безпечне перебування учнів у школі.

Протягом 2015/2016 навчального року

5.2. Про кожний нещасний випадок терміново доповідати адміністрації.

Протягом 2015/2016 навчального року

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ХЗОШ № 153 Л.І. Жолновач

НАКАЗ

01.09.2015 № 244

Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам

з учнями Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 153

у 2015/2016 навчальному році

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами), наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму», від 30.07.2014 № 1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід із учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 16.01.2015 № 13 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в закладах освіти м. Харкова у 2014 році та про завдання на 2015 рік», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.08.2015 № 143 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями навчальних закладів м. Харкова у 2015/2016 навчальному році», наказу управління освіти Жовтневого району № 154 від 20.08.2015 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями та вихованцями навчальних закладів Жовтневого району м. Харкова у 2014/2015 навчальному році» з метою організації роботи, спрямованої на запобігання дитячому травматизму

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з виховної роботи Лохматовій І.В.:

1.1. Забезпечити проведення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам.

Упродовж 2015/2016 навчального року

1.2. Забезпечити перегляд та засвоєння плану-схеми безпечного руху до навчального закладу.

До 05.09.2015

1.3. Розробити і затвердити дієві плани-графіки чергування адміністрації закладу освіти та педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо), урахувавши статистику найбільш травмонебезпечних місць.

До 01.09.2015

1.4. Видавати накази по школі щодо запобігання нещасним випадкам під час канікул.

Жовтень, грудень 2015 року,

березень, травень 2016 року

1.5. Довести до відома педагогічного колективу про порушення клопотань та притягнення до відповідальності винних посадових осіб у разі допущення нещасних випадків з дітьми під час навчально-виховного процесу.

У разі нещасного випадку

2. Класним керівникам:

2.1. Оновити куточки з безпеки життєдіяльності та запобігання різним видам травматизму, зокрема дотримання правил поведінки на воді та майданчиках для вивчення правил дорожнього руху.

До 07.09.2015

2.2. Провести додаткові бесіди з учнями щодо запобігання дитячого травматизму.

До 04.09.2015

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ХЗОШ №153 Л.І. Жолновач

Кiлькiсть переглядiв: 802