• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативні документи
/Files/images/2015/listopad/констинтуция.jpg /Files/images/2015/listopad/zakonodavstvo.jpg
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

1. Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудня 1948 року).

2. Декларація прав дитини (проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1959 року).

3. Конвенція про права дитини (прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року, ратифікована постановою ВР № 789 -12 27.02.1991 р.).

4. Конституція (Основний Закон) України. (Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року).

5. Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР) (зі змінами та доповненнями).

6. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року № 651.

7. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року № 1841.

8. Національна доктрина розвитку освіти (затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002).

9. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

10. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти (затверджена колегією МОНУ 28.02.1996 р.).

11. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності (проект).

12. Конвенція превентивного виховання дітей і молоді (затверджена Президією АПН України від 25.02.1998 р., пр.. № 1-7/3-21).

13. Програма «Основні орієнтири виховання учнів ЗЗСО України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 17 грудня 2007 р. № 1133).

14. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (додаток до наказу МОНУ від 07.09.2000 р. № 439).

15. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 06.09.2000 р. № 434) з урахуванням змін до Положення (наказ МОНУ від 29.06.2006 р. № 489).

16. Концепція художньо-естетичного виховання учнів ЗЗСО (наказ МОНУ від 13.05.2005 р. № 291).

17. Концепція екологічної освіти України (затверджена рішенням колегії МОНУ від 20.12.2001 р. № 13/6-19).

18. Рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (лист МОНУ від 14.08.2008 № 1/9-520).

19. Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організації"

20. Указ Президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя"

21. Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій"

22. Декларація "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні"

23. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні

24. Накази інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України з питань виховної роботи

25. Наказ від 07.09.2000 №439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"

26. Наказ від 01.02.10 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми"

27. Наказ від 29.03.10 №255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв"

28. Наказ від 11.05.11 № 431/68-ОД "‘Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу "Моральний вчинок"

29.Наказ від 20.06.11№ 596 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Парк педагогічної майстерності"

30. Наказ від 31.10.11 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗЗСО України"

31. Наказ від 24.11.09 № 1061/4128 "Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров’я"

32. Наказ від 20.12.11 №1459 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – "Класний керівник року"

33. Лист Міністерства освіти і науки і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 № 1/9 – 530 "Щодо виховання сучасного громадянина в політкультурному середовищі засобами позакласної роботи"

34.Лист Міністерства освіти і науки і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 № 1/9 – 557 "Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання"

35. Лист Міністерства освіти і науки і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 1/9 – 595 "Деякі питання організації виховної роботи"

Концепція нової української школи

Про визнання такими, що втратили чинність, Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98. Наказ МОЗ № 709 від 26.06.2017 року
Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році Наказ МОН № 841 від 13.06.2017 року
Про навчальні плани та організацію освітнього процесу для учнів з особливими освітніми потребами ЗЗСО у 2017/2018 навчальному році Лист МОН № 1/9-325 від 14.06.17 року
Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів ЗЗСО Наказ МОН № 804 від 07.06.2017 року
Про затвердження Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин на 2017-2021 роки Наказ МОН № 784 від 01.06.2017 року
Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани ЗЗСО Лист МОН № 1/9-315 від 07.06.17 року
Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року
Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2017/2018 навчальному році Лист МОН № 1/9-436 від 09.08.17 року
Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів y 2017/2018 навчальному році Наказ МОН № 1112 від 02.08.2017 року
Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» Наказ МОН № 860 від 19.06.2017 року
Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у ЗЗСО та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік Лист ІМЗО № 21.1/10-1470 від 13.07.17 року
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗЗСО ПОСТАНОВА КМУ № 588 ВІД 09.08.2017 РОКУ
Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у ЗЗСО Лист МОН № 1/11-8269 від 17.08.17 року
Про проведення VI Всеукраїнської інтерактивної науково-практичної конференції Лист ІМЗО № 21.1/10-1788 від 04.09.17 року
Лист МОН «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»
Кiлькiсть переглядiв: 358