• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Основні напрями роботи
  1. Виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту".
  2. Програма роботи з обдарованими дітьми.
  3. Навчально-методична діяльність за темою: "Розвиток пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження інноваціоних технологій"
  4. Виховна робота з учнями
  5. Реалізація програми комп'ютеризації ХЗОШ №153.

Методична тема школи:

«Підвищення якості освітнього процесу через використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах упровадження нових Державних стандартів»

Пріоритетними завданнями у методичній роботі у 2018/2019 навчальному році вважати:

· компетентнісний підхід та особистісна орієнтація, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку;
· забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-медичного супроводження освітнього процесу;
· удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської культури;
· забезпечення розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної діяльності;
· забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно до світових та європейських стандартів;
· формування методологічної культури педагогічних кадрів;
· глибоке опанування методиками викладання навчальних предметів з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій та методик проведення позакласної роботи.

Тема виховної роботи у 2018/2019 навчальному році:

«Формування національної самосвідомості та осмислення патріотизму у школярів»

ЗАВДАННЯ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Забезпечувати постійний контроль за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти на території обслуговування школи.
2. Забезпечувати якісний рівень освіти, подальший розвиток профільного навчання.
3. Забезпечити системний психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу та створити сприятливі умови для психологічного розвитку дітей.
4. Забезпечити методичні та матеріально-технічні умови для поетапного запровадження Державного стандарту початкової та загальної середньої освіти.
5. Сприяти зміщенню акцентів освіти і виховання від методів, орієнтованих на передачу інформації, до більш широкого впровадження інноваційних технологій.
6. Продовжити створення загальношкільної локальної мережі та підключити до неї всі персональні комп’ютери закладу.
7. Впроваджувати в освітній процес сучасні інформаційні технології.
8. Продовжити вдосконалення роботи з органами учнівського самоврядування. Визначити місце участі кожного класу в роботі дитячої організації «Росток».
9. Працювати над вихованням в учнів школи системи цінностей з метою створення морально – духовної, життєво-компетентнісної особистості, яка успішно реалізується в соціумі, як громадянин, сім’янин, професіонал.
10. Застосовувати сучасні моделі освітньо-виховного середовища, що забезпечують широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, сприяють створенню атмосфери творчості та емоційного комфорту.
11. Створити умови щодо реалізації здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих та здоров’язміцнюючих технологій в межах Школи сприяння здоров’ю.
12. Направити зусилля колективу на безумовне дотримання санітарних норм, положень з охорони праці в організаційній роботі школи, створення умов для поліпшення стану здоров’я учнів та педагогів.
13. Здійснювати моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості з метою вдосконалення освітнього процесу.
14. Направити зусилля колективу школи на підвищення вагомості участі вчителів у професійних конкурсах та учнів – в олімпіадах, турнірах, творчих конкурсах.
15. Впроваджувати технічні рішення енерго-, тепло-, водозбереження.
16. Продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази школи.
17. Продовжувати роботу над створенням у школі демократичного стилю відносин
18. Продовжити роботу виховних центрів: театральної студії, агітбригади.
Кiлькiсть переглядiв: 637