Вікові особливості школярів.

Життєві кризи в шкільному віці та їх особливості.

Вік школярів Психологічні вікові особливості

Молодший шкільний вік

(6-11 років) Соціальна ситуація розвитку: спільна з однолітками навчальна діяльність (обов’язкова, регламентована спільна діяльність).

Провідна діяльність: навчальна діяльність.

Психологічні новоутворення стабільних періодів: виникнення внутрішнього плану дій, закріплення довільності, стійких форм поведінки і діяльності (звички, навички). Розвиток нового пізнавального ставлення до дійсності. Формування позицій школяра, розвиток суспільної спрямованості.

Підлітковий вік

(11-14 років) Соціальна ситуація розвитку: домінуючими стають соціальні мотиви навчання та спілкування з однолітками.

Провідна діяльність: інтимно-особистісне спілкування в процесі суспільно-корисної діяльності та навчання.

Психологічні новоутворення стабільних періодів: почуття дорослості, прагнення до самостійності. Критичність мислення, схильність до рефлексії, формування самоаналізу. Прагнення до спілкування, оцінка товариських та дружніх стосунків як особистих досягнень, інтерес до протилежної статі.

Ранній юнацький вік

(14-18 років) Соціальна ситуація розвитку: стосунки з оточенням стають обумовлені змістом новоутворень: світогляду, морального і психічного самовизначення.

Провідна діяльність: навчально-професійна діяльність (ціннісно-орієнтаційна).

Психологічні новоутворення стабільних періодів: формування самосвідомості, самовизначення. Прагнення до самовиховання, самопізнання, самовдосконалення. Критичне ставлення до дорослих. Філософсько-романтичний вік. Психосексуальні орієнтації. Громадські права та обов’язки.

Криза Особливості

Криза

молодшого шкільного віку

У школі дитина вчиться працювати, готуючись до виконання майбутніх завдань. Залежно від атмосфери, що панує в школі, і прийнятих методів виховання в дитини розвивається смак до роботи або ж, навпаки, почуття неповноцінності як щодо використання засобів і можливостей, так і щодо власного статусу серед товаришів. Суперечність пов’язана з новими умовами провідної діяльності, у зв’язку з переходом до навчання в середній школі, що вимагає активізації адаптаційних можливостей.

Криза

підліткового віку

Цю кризу переживають підлітки обох статей у пошуках засвоєння зразків поведінки, значущих для підлітка (ідентифікація). Цей процес передбачає об'єднання минулого досвіду підлітка, його потенційних можливостей і виборів, які він повинен зробити. Нездатність підлітка до ідентифікації може призвести до плутанини ролей, які підліток грає або гратиме в афективній, соціальній і професійній сферах. Основне протиріччя: активне прагнення до самовизначення, здобутті ролі та значення в суспільстві дорослих при відсутності реальних можливостей ствердити себе серед інших. Симптоми кризи можуть проявлятися у зниженні продуктивності навчальної діяльності, негативізмі, конфліктності поведінки, порушенні поведінки. Криза підліткового віку пов’язана з виникненням нового рівня самосвідомості, характерною рисою якого є потреба в самопізнанні, визнанні власної унікальності, що породжує прагнення до самоствердження.

Криза

юнацького віку

Пов'язана з пошуком близькості з коханою людиною. Відсутність такого досвіду призводить до ізоляції людини та її замикання всередині себе. Переживання молодих людей пов’язані з самовизначенням, пошуком свого місця в світі дорослих. Суперечність між вимогами реального життя та власних уявлень (завищені очікування, недооцінка зовнішніх труднощів, необґрунтований оптимізм чи негативізм) є кризовим моментом в юності. Молода людина обирає між «Я-реальним» і «Я-ідеальним» на користь першого. Мрії юності поступаються активній діяльності молодої людини. Також характерною є криза ідентичності, пов’язана з сумнівами в тотожності самому собі, втраті власних орієнтирів. Успішним подоланням кризи є здобуття дорослої ідентичності.

Особливості деяких режимних моментів для школярів .

Режим роботи з комп'ютером для учнів

1. Учні 2-5 класів повинні проводити за комп'ютером не більш ніж 15 хвилин на день.

2. Не більш ніж 15-20 хвилин на день дозволяється працювати на

комп'ютері учням 6-7 класів.

3. Підлітки 8-9 класів можуть виконувати роботи на комп'ютері впродовж 20-25 хвилин.

4. Старші школярі в першу годину занять можуть працювати 25-30 хвилин, у другу – 20 хвилин.

Режим перегляду телевізора школярами

1. Діти у віці 5-7 років можуть дивитися телевізор не більш ніж 1,5 години на день.

2. Не більш ніж 2 години на день (обов'язково з перервою) телевізор можуть дивитися учні у віці від 7 до 13 років.

Під час перегляду необхідно виконувати такі правила:

• телевізор можна дивитися тільки сидячи;

• відстань від екрана – не менш ніж 3 метри, розмір екрана – 21 дюйм і більше. Чим більше екран, тим далі від нього повинна сидіти дитина;

• тип телевізора (звичайний, «плаский» екран або плазмовий) на дозволений час перегляду не впливає.

Особливості навчального дня учнів

1. Незалежно від тривалості навчального тижня кількість уроків на день має бути не більш ніж п'ять у початковій школі й не більш ніж шість – в основній (тобто з 5-го по 9-й клас).

2. Обсяг домашніх завдань не повинен перевищувати половини того, чого вчать на заняттях у школі.

3. Пік працездатності школярів припадає на часовий інтервал з 10 до 12 години дня.

4. Тривалість короткої перерви – не менш ніж 10 хвилин, великої

перерви (після 2-го або 3-го уроку) – 30 хвилин.

Кiлькiсть переглядiв: 543